Samengestelde gezinnen zijn geen traditionele gezinnen.  Enerzijds zijn ze ontstaan vanuit verdriet want de partners hebben reeds te maken gehad met scheiding of verlies.  Die bagage is niet vanzelfsprekend om een nieuwe start op te bouwen.  Ook zijn de kinderen binnen het nieuwe samengestelde gezin vaak niet van het "nieuwe" ouderkoppel.  We spreken hier niet over een onvoorwaardelijke bloedband. Het gaat over een band die gevormd wordt doordat zowel de plusouder als het pluskind een lijntje naar elkaar uitgooien en aan de hand daarvan samen bouwen aan een band. 

We bekijken volgende thema's: 

* het verschil in band.

* Tips & Trics

* Conflicthantering

* ieders plekje!

Ik ben er zeker van dat je inzicht zal krijgen over de dynamieken binnen je gezin en dat je begrijpt hoe bepaalde situaties zijn ontstaan.  Deze workshop geeft je handvaten om thuis mee aan de slag te gaan in je eigen nieuwe samengestelde gezin.

Training Nieuw Samengestelde Gezinnen - PTC