Een nieuwe relatie als er al kinderen zijn, het blijft een uitdaging. En jammer genoeg loopt het ook vaak fout, want cijfers vertellen ons dat een op de twee samengestelde gezinnen zou stranden.

Zelfs al is vader of moeder tot over de oren verliefd, de kinderen staan zelden te trappelen om de nieuwe partner in hun hart te sluiten. Ook niet als deze laatste, al is het met de beste bedoelingen, probeert om de rol van de afwezige partner zo goed mogelijk in te vullen. Het vormen van een nieuw samengesteld gezin vraagt veel tijd en nog veel meer geduld.

Wil je je slaagkans verhogen?  Word je dan zeker bewust van de 6 grote valkuilen voor een nieuw samengesteld gezin:

Een samengesteld gezin is geen kerngezin maar een samenvoeging van 2 gezinnen met elkaar. Vaak is er een echtscheiding aan vooraf gegaan maar het kan natuurlijk ook door overlijden van een partner. Soms lijken dat misverstanden en irritaties zomaar uit de lucht komen vallen en krijg je het gevoel nauwelijks grip te hebben op je stiefgezin. 

Om een nieuw samengesteld gezin te vormen is het van belang om je bewust te zijn van de 6 valkuilen, de zogenaamde V's. Ga in gesprek met je nieuwe partner over opvoeding, kinderen en stiefkinderen, verwachtingen naar elkaar toe etc. Stel samen een stiefouderplan op om problemen en verdriet te voorkomen.

Een overzicht van deze 6 V's geeft je inzicht in een samengesteld gezin:

  1. Verliezen: Het verlies van het vorige gezin, verlies vanzelfsprekendheid, verlies van familie en vrienden, Verlies gaat gepaard met rouw.
  2. Verschil in bloedband en stiefband: Bloedband is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde en ouder/kind en kind/ouder. Stiefband is een voorwaardelijke relatie zoals bv tussen partners, vrienden en collega’s.
  3. Verstoorde verwachtingen: Frustratie, Gevoelens van onmacht, Demonisering, Negatieve ervaringen uit vorige gezin/verleden.
  4. Verdeelde loyaliteiten: In een samengesteld gezin krijg je al snel te maken met verdeelde loyaliteiten. Biologische ouders zijn trouw aan hun kinderen, Biologische ouder zit in spagaat, Tussen kind en de ‘zwakste’ouder.
  5. Verschillende opvoedingsstijlen: Vasthouden aan opvoedingsstijl vorige gezin. Tradities en rituelen vorig gezin. Gezinnen meer en minder gestructureerd.
  6. Verminderde controle: Invloed van partner via kinderen, Invloed van familie na overlijden.

Het duurt 4 tot 7 jaar voor een samengesteld gezin een nieuwe manier van gezin-zijn is ontstaan.

Naast de 6 V's zijn er nog verschillende aandachtspunten die helpen om de slaagkans van je nieuwe samengestelde gezin te verhogen. 

Loopt het in je nieuwe gezin niet op rolletjes? Blijf dan niet samen aanmodderen. Zoek tijdig hulp want een samengesteld gezin dat hulp vraagt heeft een grotere kans van slagen!

Er zijn verschillende mogelijkheden van enkele sessies tot langdurige trajecten.

Neem gerust contact op voor een gratis intakegesprek waarin we samen bekijken welke weg de meest geschikte is voor jullie.

Ook wie samen met de nieuwe partner een stiefouderplan voor het gezin wil opstellen is als koppel welkom.