Loopbaanbegeleidin

Zoekt u meer voldoening in uw werk?
Bent u toe aan een nieuwe carrièrestap of heeft u andere vragen over uw loopbaan?
Dan kan u bij ons terecht om loopbaanbegeleiding te volgen.


   Voorwaarden:

Loopbaanbegeleiding kan in een hoop situaties een antwoord bieden op uw vragen.

 • U voelt zich gestresseerd, futloos of overspannen door uw werk.
 • U zit met twijfels en vragen over uw werk.
 • U wilt meer plezier en voldoening in werk.
 • U wilt een beter evenwicht tussen uw beroeps- en privéleven.
 • U wilt weten welk werk écht bij u past.
 • U wilt de balans opmaken van uw loopbaan.
 • U wilt uitzoeken welke loopbaankeuze u nu het best kunt maken.
 • U wilt bekijken hoe u uw talenten volop kunt laten renderen.
 • U hebt het gevoel dat er meer in u zit dan wat u op uw werk kunt laten zien.
 • U bent op een kruispunt in uw loopbaan aangekomen en weet niet welke richting u het best kunt kiezen.

De loopbaanbegeleiding houdt in dat u ondersteund wordt bij het nemen van loopbaanbeslissingen.
U ontdekt welke competenties nodig zijn om uw loopbaan zelf actief te sturen en u leert hoe u ze kunt versterken of ontwikkelen. Zo versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt.

Via loopbaancheques betaalt u zelf maar een klein deel van uw loopbaanbegeleiding, op voorwaarde dat u de begeleiding bij een erkend centrum volgt.

Tijdens de loopbaanbegeleiding worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

U komt in aanmerking voor loopbaanbegeleiding als u:

 • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont
 • momenteel voltijds of deeltijds werkt, als werknemer of als zelfstandige
 • minimaal 7 jaar werkervaring hebt als werknemer of zelfstandige
 • in de laatste 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding hebt gevolgd.

  Hoeveel uren?

U hebt om de 6 jaar recht op 7 uur loopbaanbegeleiding. U kunt die 2 pakketten van 4 en 3 uur direct na elkaar opnemen of met een tussenpauze.

 • Kiest u voor een pakket van 4 uur? Dan kunt u binnen 6 jaar nog een tweede pakket van 3 uur volgen, op voorwaarde dat u op dat moment werk hebt. Als u op dat moment geen werkt hebt, kunt u die laatste 3 uur niet meer opnemen.
 • Kiest u voor een pakket van 7 uur? Dan kunt u pas een nieuw pakket aanvragen na 6 jaar.
 • U kunt de twee pakketten in hetzelfde loopbaancentrum volgen, maar dat hoeft niet.

  Bestellen:

Sinds 1 januari 2020 moet u om loopbaancheques te bestellen minimaal 7 jaar werkervaring hebben als werknemer of zelfstandige.

U vraagt uw cheque voor loopbaanbegeleiding online of telefonisch aan bij de VDAB. U kunt maar 1 loopbaancheque (voor 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als u uw 4 uur begeleiding hebt afgerond, kunt u een tweede loopbaancheque voor 3 uur bestellen.
Per loopbaancheque betaalt u 40 euro.

Het eerste vrijblijvende gesprek dat u bij Kiowa Coaching hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

In het loopbaanbegeleidingstraject zoek ik samen met u tijdens verschillende gesprekken uit wat uw sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities zijn. Daarna leert u uw loopbaandoelen te bepalen: wat motiveert u, welke banen passen bij u? U stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarin u aangeeft welke stappen u moet ondernemen om uw doelen te bereiken. Tot slot helpt ik u om uw ontwikkelingsplan waar te maken en bij te sturen waar nodig.

Kiowa Coaching werkt samen met IPO Careerpoint om u loopbaanbegeleiding op maat te bieden.

Loopbaancheques - Ken Je Kerntalenten